1ste Reactie ensemble Stadhuisplein

januari 14, 2023

EHVXL is als stedelijke belangenorganisatie betrokken bij de samenspraak over het ensemble Stadhuisplein. Hieraan neemt ook supervisor Don Murphy deel, naast vertegenwoordigers van de betrokken ontwikkelaars/architecten en de gemeente.

Voorafgaande aan de samenspraakavond op 6 februari is hieronder een eerste reactie van EHVXL. Naar aanleiding van de presentatie 16 november 2022 in het muziekgebouw. Als je wil deelnemen voor EHVXL aan de samenspraak: word lid! 🙂

 

Geachte Heer Van Dommelen, Beste klankbordgroep leden,

Op 16 november jl. zijn de eerste ideeën gepresenteerd door de verschillende ontwikkelende partijen van het Stadhuisplein.

Aantal woningen
Voorafgaand aan de totstandkoming van het Integraal gebiedskader (IGK) zijn drie variantenstudies gemaakt welke resp. 750, 1000 en 1500 woningen mogelijk zouden maken. Uiteindelijk heeft de Raad in 2021 ingestemd met het Integraal gebiedskader Stadhuisplein (IGK). Hierin wordt het vertrekpunt van circa 1000 woningen vastgesteld.
Wij zijn positief over het voornemen om minimaal 1200 woningen te realiseren.
Wat EHVXL betreft wordt er nog een schepje bovenop gedaan, gezien de woningnood en de lange ontwikkeltermijn van het gebied.

Ensemble
Een van de opgaven aan de ontwikkelende partijen was om tot een stedelijk ensemble te komen en de plannen op elkaar af te stemmen…

lees hier de hele reactie

Terug naar nieuwsoverzicht