Aangepast bestemmingsplan District-E aangenomen

januari 27, 2022

Verbeelding van District E

Op 3 december 2021 berichten wij over aangekondigde wijzigingen bij het project District E op het Stationsplein. Met deze wijzigingen zouden onder ander de maximale hoogte van het plan teruggebracht worden naar 155 meter, en wordt het aantal woningen verhoogd van 510 naar 650 ten koste van het hotel. De wijzigingen werden op 21 december toegelicht in een webinar van de gemeente en ontwikkelaar Amvest en verconcretiseerd in een wijzigingsvoorstel voor het bestemmingsplan, welke in januari (deze maand) door de raad zou worden behandeld.

Naar aanleiding van onze berichtgeving en het webinar van 21 december werden wij overspoeld met reacties. Jullie reageerden massaal onder onze post, en stuurden e-mails met vragen. Een deel van die reacties was positief, maar ook een groot deel van jullie uitte teleurstelling over de aangekondigde wijzigingen.

In reactie op de ontstane onrust stuurde EHVXL een brief naar het College van B&W en de Raad, en maakten wij gebruik van de inspraakgelegenheid van de gemeenteraad, met als doel duidelijkheid te krijgen over de noodzaak en eventuele consequenties van deze wijzigingen.

Naar aanleiding van deze brief is meermaals contact geweest tussen vertegenwoordigers van EHVXL, de gemeente en Amvest. Hierbij zijn de inhoud en noodzaak van de wijzigingen toegelicht, en was veel ruimte om uitgebreid met beide partijen over onze vragen te discussiƫren. Ook ontvingen wij een schriftelijke reactie van de afdeling Ruimtelijke Ordening.

De discussies met de ontwikkelaar en gemeente hebben ons duidelijk gemaakt dat de wijzigingen van het bestemmingsplan inderdaad noodzakelijk zijn om het plan in deze veranderende tijden snel realiseerbaar te maken. Niet alleen zijn de wijzigingen nodig om het plan financieel haalbaar te houden, maar ook dragen ze bij aan het versnellen van de procedure tot uiteindelijke bouwstart. Daarmee kan hopelijk zo snel mogelijk aan dit mooie project begonnen worden. Verder is ons verzekerd dat de ambities van het plan zullen worden gehandhaafd.

Wij zijn positief over het plan District E en vinden het belangrijk dat dit belangrijke plan voor de stad met zo snel mogelijk en met flinke ambities gerealiseerd wordt. Daarom zijn we dan ook erg blij dat de raad het gewijzigde bestemmingsplan deze week heeft aangenomen. We wensen Amvest en de gemeente veel succes en wijsheid met de verdere uitwerking van de plannen en hopen dat met deze aanpassingen zo snel mogelijke een start kan worden gemaakt met dit mooie project, waarmee naast een groot aantal broodnodige woningen een waardige entree voor de Brainport Eindhoven zal worden gerealiseerd.

Klik op onderstaande afbeelding om de aanvullende brief aan de gemeenteraad te openen in een nieuw tabblad.Thumbnail brief aan de gemeenteraad over bestemmingsplanwijziging District E

Klik op onderstaande afbeelding om de reactie van de afdeling Ruimtelijke Ordening te openen in een nieuw tabblad.

Thumbnail van brief van het hoofd afdeling ruimtelijke ordening

Terug naar nieuwsoverzicht