De gemeente is zelf schuldige als er niks van alle plannen terecht komt

maart 9, 2021

Ruimtelijke visie voor het Stationsplein-Zuid in 2008

Vandaag wordt het bestemmingsplan voor District E in de Eindhovense gemeenteraad besproken. Een ambitieus plan dat hoge doelen stelt en voorziet in 500 tot 800 broodnodige woningen in het centrum van de stad. Vandaag roepen D66 en SP op de behandeling van dit plan weer uit te stellen. EHVXL vindt dit onbegrijpelijk.

In 2008 lagen er reeds plannen voor het Stationsplein-Zuid, welke een verre voorloper zijn van de plannen voor District E van vandaag de dag. In 2017 won Amvest met District E de door de gemeente uitgeschreven tender voor het Stationsplein-Zuid. De gemeente was lovend over de
aansluiting van het plan op de omgeving, en kwam het plan ook goed uit de bus door de intensieve samenspraak die Amvest heeft georganiseerd. Hierbij werd gesproken met buurtbewoners, toekomstige bewoners, en diverse organisaties uit de regio.

Kijken we om de hoek van het Stationsplein-Zuid, dan zien we dat de gemeente al sinds 2009 zoekt naar oplossingen voor busstation Neckerspoel dat de grenzen van zijn capaciteit had bereikt. Verder zou in 2016 de gemeente het Victoriapark in het Emmasingelkwadrant realiseren. Twee van vele projecten die, zoals we helaas moeten constateren, nog steeds geen vorm hebben gekregen. Projecten vertragen vanwege de complexiteit. Laten we grootschalige projecten niet nog omvangrijker maken. Dan gaat ontwikkelaars afhaken.

We vinden het bijzonder dat D66 en de SP in 2021, midden in een woningcrisis, de besluiteloosheid van de gemeente lijken over te nemen bij een solide project van 800 woningen. De commotie van deze partijen over de vermeend versnipperde plangebieden aan de Stationsweg is onterecht. Juist door de stationsomgeving op te knippen in kleinere projecten kan een commerciƫle partij als Amvest doorpakken, terwijl de gemeente als vanouds nog achterblijft wat het nou eigenlijk wil met de inrichting van de straat.

Verder is het zeer opmerkelijk dat er nu ook opeens kritiek is op de samenspraak waar de gemeente in 2017 zo lovend over was. De raadsbehandeling is veelvuldig uitgesteld, wat voornamelijk te wijten is aan de pandemie, maar ook voor een deel aan het zorgvuldig behandelen van de zienswijzen. Bij dergelijke grote projecten is het moeilijk om iedereen tevreden te krijgen. We hebben hier ook te maken met een algemeen publiek belang, dat soms zwaarder weegt dan een individueel belang. Dat een horecaondernemer vecht voor haar terras vinden wij volkomen begrijpelijk, maar hoort te worden opgelost in het gebiedskader Stationsweg in plaats van bij het bestemmingsplan van District E.

EHVXL ziet dat er ontzettend veel Eindhovenaren enthousiast tegenover de plannen staan. Naar ons inzien zijn de overgebleven bezwaren naar behoren behandeld. Er wonen op dit moment weinig mensen rondom het Stationsplein en dat moet veranderen. Een drukkere en levendigere binnenstad is iets wat we volgens mij allemaal willen voor ons Eindhoven.

 

UPDATE: De raad heeft het ordevoorstel helaas aangenomen. Hiermee wordt de vaststelling van het bestemmingsplan uitgesteld. Nu is het afwachten hoe dit gaat uitpakken.

Terug naar nieuwsoverzicht