Eindhovenaren massaal teleurgesteld en verbaasd over uitstel District E

maart 15, 2021

Afbeelding van toekomstbeeld District E

Dinsdag 9 maart riepen wij de gemeenteraad op om het ordevoorstel bestemmingsplan District E niet aan te nemen. Dit ordevoorstel stelde onterecht dat de inspraak en samenspraak gebrekkig was, en dat diverse onderzoeken niet of niet volledig zijn uitgevoerd. Tevens sprak men de wens uit om het bestemmingsplan te bespreken in samenhang met de plannen van het gehele Stationsgebied. Helaas is het ordevoorstel met steun van D66, SP, OAE, LPF, 50+, CU, M.A. Schreurs, en fractie De Leeuw alsnog aangenomen.

De zorg over de vermeend versnipperde plangebieden aan de Stationsweg is onterecht. Het opknippen in kleinere bestemmingsplannen is gebruikelijk en zelfs noodzakelijk om dergelijke grote projecten van de grond te krijgen. Als een project te groot en te omvangrijk wordt, is het veel
moeilijker te realiseren. Ook de besluitvorming voor de raad wordt dan onnodig complex. Wij begrijpen dat de raad inzicht wil hebben in de inrichting van de omgeving, maar wij zetten grote vraagtekens bij de timing van dit verzoek. Door op deze wijze het proces stil te leggen geeft de raad een signaal af dat de gemeente geen betrouwbare partner is voor projectontwikkelaars.

Verder is het opmerkelijk dat er nu kritiek is op de samenspraak en participatie die al in 2017 is gestart en waar de gemeente zo lovend over was. De tender werd gewonnen na advies van een een breed samengestelde commissie (bestaande uit onder andere vertegenwoordigers van NS, reizigers, winkeliers, horeca, fietsersbond, gehandicaptenorganisaties en andere inwoners) die de drie inzendingen bekeek. Tevens is de raadsbehandeling veelvuldig uitgesteld; voor een deel toe te schrijven aan het zorgvuldig behandelen van de zienswijzen. De afgelopen vier jaar heeft het ontwerp de nodige revisies ondergaan. De positionering van de drie torens zijn geoptimaliseerd om de overlast van windhinder en schaduwvorming tot een minimum te beperken.

De door de raad uitgevoerde ‘noodstop’ in het proces is een keuze geweest op basis van enkele signalen van burgers die niet kritisch door de raadsleden zijn afgewogen. Het belang van enkele individuen is hierbij vele malen zwaarder gaan wegen dan het belang van de stad en het overgrote
deel van haar inwoners.

De afgelopen week verschenen verschillende kritische stukken in het Eindhovens Dagblad waar EHVXL zich goed in kan vinden. Graag verwijzen wij u naar onder andere de lezersbrief van Laurens Mulkens en het artikel van Michel Theeuwen in het Eindhovens Dagblad van 12 maart j.l. Tevens ontving EHVXL honderden bezorgde reacties op dinsdag en woensdag vanuit de hele stad over de beslissing van de raad. Een selectie van deze reacties hebben wij gebundeld en de raad toegezonden. Deze reacties zijn onderaan dit artikel bijgevoegd.

Wij roepen de gemeenteraad op om het behandelen van het bestemmingsplan alsnog terug te brengen op de agenda, zodat projectontwikkelaar Amvest door kan gaan met het proces voor de bouw van de 500 tot 800 broodnodige woningen. De raad kan hiermee alsnog gehoor geven aan de stad, en het alarmerende signaal naar andere projectontwikkelaars rectificeren. Wij hebben er al het vertrouwen in dat wethouder Torunoglu op korte termijn de raad vervolgens alsnog kan inlichten over de plannen voor de omliggende openbare ruimte.

Binnengekomen brief

Terug naar de Eindhovense bezieling
We schrijven de tweede helft van de 19e eeuw als de eerste hoogbouw in het centrum van Eindhoven verrijst. Een toparchitect wordt aangeworven, met het verleden wordt korte metten gemaakt. De ambitie was vernieuwing, de Eindhovenaren dolenthousiast. Niet veel later wordt een groot, betonnen gebouw, “dat zich verheft hoog in de lucht”, opgetrokken aan de Emmasingel. De stadsbewoners zijn verbaasd en geïntrigeerd. In 1920 wordt verzocht een torengebouw toe te voegen, de vergunning twee maanden na aanvraag verstrekt – hoogaltaren van vooruitgang avant la lettre, zo u wil.

Niet altijd ging deze drang naar ontwikkeling goed, uiteraard. Met de verminking van de V&D en de achteloze sloop van het oude stadhuis en de voormalige R.K. Volksbond/Katholiek Leven als verdrietige dieptepunten. De littekens werden geslagen door sloop en nalatigheid. De iconen die we momenteel zo omarmen, daarentegen, werden gebouwd door middel van het doorbreken van ons voorstellingsvermogen en de net iets te grote (betonnen en bakstenen) broek die we in Eindhoven al ruim 150 jaar schaamteloos, succesvol en vol begeestering aantrekken. Ongetwijfeld was er soms sprake van (gezonde) scepsis, dat wordt in Eindhoven traditioneel opgediend met het worstenbrood en verbindt ons tevens op dezelfde wijze, maar de blik was steeds onvermoeibaar gericht op een collectief geconstrueerde en betoverende horizon.

Nadat de schoongepoetste brogues van de top van Philips in 1998 voor het laatst de Eindhovense bodem beroerden, verdween ook de grijze, mistroostige nevel die in de jaren ’80 en ’90 gaandeweg de flamboyante gloeidraden in de Lichtstad had doen uitdoven. Na een aantal decennia ontstond weer een momentum voor hetgeen de stad door de geschiedenis heen heeft gekenmerkt: vernieuwing, ambitie en saamhorigheid. De stad ontwikkelt zich onder de noemer Brainport in rap tempo tot wereldspeler, diversifieert de lokale economie, versterkt de ecologische infrastructuur en investeert in een prettig leefklimaat voor iedereen.

Momenteel bevindt Eindhoven zich opnieuw op een vergelijkbaar kruispunt. Welke afslag willen we nemen? District-E voorziet niet alleen in broodnodige centrumwoningen en daaraan gerelateerde voorzieningen om als stad aantrekkelijk, bewoonbaar en competitief te blijven, maar markeert bovenal een punt in de toekomstige geschiedenis in de stad, zoals o.a. de Catharinakerk en de Lichttoren dat eerder deden. Discussie prikkelt, debat houdt ons scherp, maar laat toch ook die karakteristieke Eindhovense geestdrift ons weer leiden. Bewaak het voorheen zo gekwelde verleden, schrijf daarmee het heden, maar koester vooral de fundamenten van beide om daarop de toekomst te bouwen.

Een greep uit de binnengekomen reacties

Ik vind het enorm jammer dat het project District E (voorlopig) is afgeblazen. Zelf ben ik woonachtig in de binnenstad en ben wel een voorstander van ontwikkeling van dit gebied. Ik ben van mening dat de bouworganisaties voldoende rekening hebben gehouden om ook een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de directe omgeving. Ik vind dat dit onderwerp ook opnieuw op de agenda moet worden gezet.
Binnengekomen via e-mail

Ik begrijp hier helemaal niks van.. het bestemmingsplan van de torens had toch gewoon aangenomen kunnen worden, dat staat los van de omgeving.

Van uitstel komt afstel, project en bouwkosten lopen op, de projectontwikkelaars verliezen zo hun vertrouwen. Deze beslissing kan de genade klap zijn voor dit en misschien wel vele andere projecten.

En dat in een tijd van woningcrisis! Ikzelf en andere mensen die ik ken hebben briefjes in onze bus ontvangen van vreemde mensen die zo wanhopig op zoek zijn naar een woning, met de oproep of we heel alsjeblief contact op willen nemen als we onze woning verkopen of een lead hebben van welke woning dan ook in Eindhoven. De nood is enorm hoog, mensen willen enorm graag in Eindhoven wonen maar de tekorten zijn enorm..

In deze tijden stel je onnodig 500-800 woningen uit... klap in het gezicht van al die mensen die hier zo graag willen wonen en Eindhovenaren willen worden...
Reactie op onze Facebook-post

Ach ja, in Eindhoven moeten we eerst 5 jaar debatteren over de bestrating van het centrum. Vervolgens duurt het nog tot 2026 voordat deze er ook daadwerkelijk ligt.Dus tegen 2075 is er waarschijnlijk een knoop doorgehakt en ligt ook vast de fundering op foeilelijke locaties zoals het Stationsplein en Vonderweg/Victoriapark er eindelijk.
Reactie op onze Facebook-post

Vreemde gang van zaken. Een bestemmingsplan geeft alleen aan wat er gebouwd mag worden. En dat is al minstens vier jaar duidelijk. De inrichting van de openbare ruimte (ingang fietsenkelder, loop van de Gender, plaats van de bomen) staat hier los van.
Reactie op onze LinkedIn-post

Zeer slechte ontwikkeling! We gaan stuk aan de oeverloze inspraak! Wees blij dat er ontwikkelaars zijn die in samenspraak met de Gemeente hun nek uitsteken. Schitterend plan, dat bovendien voorziet in erg noodzakelijke nieuwbouwwoningen!
Reactie op onze LinkedIn-post

Raar dat er zo laat deze reactie is gekomen vanuit de raad. Dit plan is al 4 tot 5 jaar bekend...
Reactie op onze Instagram Story

Deze woning crisis wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Eindhoven. Lekker bezig jongens, luchtkastelen vol ambitieuze plannen stellen maar wel keer op keer uitstel. Niet straks verbaasd opkijken als je alweer de 3000 nieuw woningen per jaar quota niet haalt.
Reactie op onze Facebook-post

Die gewone Eindhovenaren blijven voorlopig mooi zonder woning zitten. Wij hebben een incompetente gemeenteraad veel bla bla en egootjes. Maar dat is al zolang .... eigenlijk best wel triest voor een grote stad..
Reactie op onze Facebook-post

Nog meer uitstel , nóg minder perspectief op woningen, nóg meer bureaucratie, en wederom minder daadwerkelijk bouwen ;-) fijn al die verkiezingsbeloften van meer woningen, de 3.000 gebouwde woningen doelstelling per jaar hebben we echter nog nooit gehaald. Woningen volledig onbetaalbaar inmiddels ;-) laten we nog maar even langer uitstellen en afwachten ipv NU bouwen. Jullie hadden jaren geleden al iets moeten doen op deze plek en nog wel tien andere locaties binnen de ring (de ruïne in het Victoriapark staat er al vele jaren). Pure incompetentie..
Reactie op onze Facebook-post

Het is tijd om te bouwen, bouwen en nog eens bouwen! De woningnood is al jaren een feit, en moet zo snel mogelijk opgelost worden. Onbegrijpelijk dat er partijen zijn die nog langer willen uitstellen. Hebben ze überhaupt besef van de huidige woningmarkt?
Reactie op onze Facebook-post

Waarom komen deze politieke partijen nu pas met deze vragen? Hadden ze hier al niet in een eerder stadium mee kunnen komen? Erg kwalijk hoe dat deze figuren zo'n prachtig plan mogelijk om zeep helpen.
Reactie op onze Facebook-post

Wat een stelletje conservatieve dorpsgekken lopen er nog rond in Eindhoven, vreselijk dat dit nog in onze politiek voorkomt. Ze zijn duidelijk niet op de hoogte van hoe groot Eindhoven al is en vooral wat de potentie van de stad en de regio is. Het plan gaat er overigens komen daar ben ik wel van overtuigd, maar dit kost onnodig tijd en geld. En het meeste frustrerende is dat ze de samenhang van het plein de schuld geven maar dat het dieper geworteld zit en dat weet iedereen.
Reactie op onze Facebook-post

Prachtig project maar ben bang dat het een sprookje blijft. Dit project lijkt simpelweg een maatje te groot voor de Eindhovense politiek. Ik heb de hoop inmiddels opgegeven.
Reactie op onze LinkedIn-post

Om moedeloos van te worden dat getreuzel.
Reactie op onze LinkedIn-post

Onbegrijpelijke actie van een paar politieke partijen waarvan je toch zou verwachten dat ze woningbouw hoog op de agenda hebben.
Reactie op ons Twitter-bericht

Zoveel inspraakmogelijheden geweest in het verleden en dan dit. Zeer amateuristisch!
Reactie op onze Instagram Story

Niets doen is iets doen, vernieling van de toekomstige stad in dit geval :-( Weerzinwekkend in het licht van een zich verergende woningcrisis.
Reactie op onze Instagram Story

Jammer dat het positieve momentum waarin de stad zich bevindt stopt in de gemeenteraad
Reactie op onze Instagram Story

Onverantwoord besluit met huidige krappe woningmarkt.
Reactie op onze Instagram Story
Terug naar nieuwsoverzicht