Opinie bestuur in Eindhovens Dagblad

januari 27, 2023

In de opinie “Eindhoven naar 37 inwoners per hectare” (14-01) stelt Thom Aussems:‘Volgens de lobbygroep EHVXL ligt de oplossing voor de groei in hoogbouw.’

De argeloze lezer staat meteen op het verkeerde been. Alle aanleiding om dit misverstand nu voor eens en altijd uit de wereld te helpen. EHVXL is geen lobbygroep en heeft ‘hoogbouw’ niet als uitgangspunt. Een hoogstedelijk centrum is op dit moment gewoonweg een onlosmakelijk onderdeel van een pluriforme oplossing om de groei van de stad in goede banen te leiden.

EHVXL is een open laagdrempelige vereniging, waar iedereen lid van kan worden, met een kennis- en communicatieplatform voor stedelijke ontwikkeling dat drijft op de vrijwillige inzet van zelfbewuste leden die ver voorbij de architectuur en stedenbouw van hun stad redeneren. Trots zijn op hun stad en het positieve geluid vertegenwoordigen.

Ons doel is om van Eindhoven een aantrekkelijke, duurzame en inclusieve stad te maken door integraal bij te dragen aan de visie- en planvorming voor de stad. En daarbij het belang van woningzoekenden die door de huidige woningmarkt moeilijk aan een woning kunnen komen te vertegenwoordigen. En met de activiteiten die daarmee gepaard gaan ook een hoop plezier te hebben.

Het omvormen van steden begint ermee alle individuele en dikwijls tegenstrijdige ideeën, wensen, verlangens en niet te vergeten belangen van een grote hoeveelheid mensen en partijen in een stad te richten op één gemeenschappelijk doel. Dat is het meest effectief met een beweging van onderaf, gericht op het alledaagse leven. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je macht moet doordelegeren naar buurten, straten en wijken.

Het van bovenaf poneren van utopieën blijkt minder goed te werken. Politiek en (oud)bestuurders denken dat ze de leiding hebben of moeten nemen maar in werkelijkheid kunnen ze de snelheid van verandering niet bijhouden en reageren ze voortdurend op incidenten met simpele oplossingen. Zoals nu weer met dit voorstel voor een ruimtelijk economisch spreidingspatroon dat allerminst houdbaar is en ons op termijn flink zou bezuren. Omdat het niet veerkrachtig genoeg is. Te weinig divers en niet innovatief bovendien. Een ernstige vergissing die een regelrechte moord zou plegen op het diepste wezen van deze stad.

Met een onbekende toekomst is begrip voor hoe een complexe stad functioneert, hoe ze groeit, wat ze wil, wat ze doet, wat ze nodig heeft veel belangrijker. De stad zou daarom haar bewoners voortdurend moeten raadplegen. Dat klinkt logisch maar gebeurt zelden adequaat. Burgers moeten actief worden gehoord, betrokken geïnformeerd, gemobiliseerd, vrijgemaakt, geïnspireerd en in staat gesteld om maatschappelijk te ondernemen. Hoe meer burgers zeggenschap krijgen over hun leefomgeving, hoe beter het systeem zichzelf bestuurt. Plannen die op deze manier tot stand komen, zo blijkt, hebben niet alleen maximaal draagvlak maar zijn ook duurzamer, gedetailleerder en vertrouwenwekkender.

Dat is de kern. Dat is waar EHVXL voor staat. En dat brengen we ook in de praktijk. Bijvoorbeeld met ons project ‘Stadsmanifest’, waarbij we in samenwerking met studenten en de lokale media een jaar lang in alle buurten op zoek gaan naar de identiteit van Eindhoven.

Betere steden ontstaan pas als we het plezier in de samenwerking weten te herwinnen.

We nodigen iedereen dan ook van harte uit om lid te worden van onze vereniging. Het lidmaatschap is (vooralsnog) gratis.

Het bestuur van Vereniging EHVXL

Eugène Franken
Sebastiaan Bakker
Jeffrey Snelders
Pam Portheine
Joppe van Veghel

Terug naar nieuwsoverzicht