Opiniestuk ‘Maak de Victoriatoren iets hoger’ in het ED

maart 10, 2023

Deze week publiceerde EHVXL een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad waarin we ingaan op de moeizaam lopende onderhandelingen tussen de gemeente en ontwikkelaar rond het project ‘De Victoriatoren’ in het Emmasingelkwadrant. Met daarin enkele concrete oplossingen om de bouw van deze toren, met onder meer zo’n 281 sociale- en middenhuur woningen voor gewone Eindhovenaren, te kunnen garanderen. Door de ontwikkelaar toe te staan enkele lagen met vrije sector woningen toe te voegen kan deze de businesscase van dit project waarschijnlijk wél rond krijgen. Het enige wat nodig is is een beetje flexibiliteit.

Het volledige artikel zoals gepubliceerd in het ED is te lezen via deze link.

 

 

Victoriatoren hoger bouwen maakt bouwstart mogelijk. 

De bouw van de Victoriatoren in het Emmasingelkwadrant is onzeker geworden. De beloofde 331 woningen waarvan 80% in het betaalbare segment dreigen niet gebouwd te worden, terwijl de woningnood hoog is. In het hart van het plangebied, waar naast de toren de aanleg van het Victoriapark en het terugbrengen van de Gender is voorzien, dreigt nog lang een onaantrekkelijk en desolaat gebied te blijven. De ontwikkelaar geeft aan dat de gestegen bouwkosten in combinatie met de eisen voor betaalbare woningen het project onrendabel maken. 

Het Eindhovens Dagblad van 7 februari kopte met ‘lastige gesprekken en creatieve oplossingen’ welke zijn gestart om de ontwikkelingen vlot te trekken. 

Een van de aangedragen oplossingen is het voorstel van de ontwikkelaar Lee Foolen om het percentage betaalbare woningen te verlagen naar 50% in plaats van 85%. Dit voorstel zal op zorgen vanuit de gemeente stuiten. Er is een woonprogramma voor alle ontwikkelingen vastgesteld op basis van de behoefte in Eindhoven voor de komende jaren. De Victoriatoren beloofde 281 woningen in de sociale en middenhuur sector, in de loop van 2024 te kunnen opleveren. 

Inmiddels is een tijdrovend en moeizaam onderhandelingsproces tussen wethouder en ontwikkelaar ontstaan. De woningzoekende is hierbij zeker niet gebaat. 

De oplossing voor deze impasse ligt voor de hand.

Bouw de Victoriatoren iets hoger! 

Het aantal betaalbare woningen blijft zo minstens gelijk. En door de ontwikkelaar meer ruimte te bieden om in het hogere segment woningen toe te voegen kan het project nu rendabel gebouwd worden. Als voorbeeld van circulaire gebiedsontwikkeling kan vervolgens het Victoriapark gerealiseerd worden. Waardoor de waardestijging van de ontwikkeling ook in de toekomst geborgd blijft.

Dit idee om een aantal lagen aan de Victoriatoren  toe te voegen is niet nieuw. Zo stelde de ontwikkelaar dit in 2017 al voor omdat op die manier extra geld zou vrijkomen om het TAC te behoeden van sloop.

Deze aanpassing heeft ook geen nadelige gevolgen ten aanzien van bezonning voor de huidige bewoners van het Emmasingelkwadrant. 

Zo staat de geplande toren aan de Noordoost zijde van het Regentekwartier, het te ontwikkelen park en de meeste geplande nog te ontwikkelen woningen. Een hogere toren zal dus niet voor extra schaduw zorgen op het Regentekwartier. 

Misschien is het nog goed om te realiseren dat het ontwikkelkader Emmasingelkwadrant is uitgewerkt vanuit een visie uit 2008. Met de kennis van de huidige woningnood zou er destijds waarschijnlijk veel meer ontwikkelruimte worden voorzien. 

De gemeente zou de huidige ontstane situatie  als een kans moeten zien en de volgende afweging maken: zonder concessies te doen in absolute aantallen betaalbare woningen, maken we door een concessie te doen in maximale bouwhoogte (90 meter naar 100+ meter) toch een groot aandeel betaalbare woningen mogelijk.

Van groot belang is een constructieve, open en flexibele opstelling van ontwikkelaar en gemeente om de het project vlot te trekken. Nu is dat belangrijker dan ooit.  

Mensen willen graag in Eindhoven wonen  en onderdeel zijn van de Eindhovense gemeenschap. Eindhoven móet doorbouwen. In de slimste regio moeten we dit toch voor elkaar krijgen? 

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Bakker, vicevoorzitter,

namens bestuur van vereniging EHVXL

Impressie van de Victoriatoren Foolen & Reijs Vastgoed & Inbo Architects
Terug naar nieuwsoverzicht