Over ons

EHVXL is een vereniging met  een kennis- en communicatie platform  zonder winstoogmerk in stand gehouden door leden die enthousiast zijn voor de grootstedelijke ontwikkelingen in de metropoolregio Eindhoven. De vereniging is sterk groeiend en bestaat op peildatum januari 2023 uit meer dan 250 leden. Jong en oud, pluriform, afkomstig uit alle lagen van de bevolking.

Door middel van publiek debat en met ondersteuning van ons kennisinstituut proberen we de  ontwikkelingen in de regio Eindhoven te belichten en daar op een constructieve wijze in de planvorming aan bij te dragen. We streven naar een grootstedelijke ontwikkeling van de regio Eindhoven op het gebied van wonen, werken en recreëren te ondersteunen als dat bijdraagt aan een duurzame, vitale, aantrekkelijke, inclusieve en concurrerende stad en regio. Met veel aandacht voor woningzoekenden.