ANBI gegevens

Naam

EHVXL

Contactgegevens

Postadres:
Postbus 2037
5600 CA
EINDHOVEN

Email: info@ehvxl.nl

Rekeningnummer

NL33 RABO 0367 1805 45

RISN

861850087

Doelstelling

De vereniging heeft als doel door middel van publiek debat de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Eindhoven te belichten en daar op een constructieve wijze in de planvorming aan bij te dragen. Zij beoogt daarmee het streven naar een grootstedelijke ontwikkeling van de regio Eindhoven op het gebied van wonen, werken en recreƫren te ondersteunen als dat bijdraagt aan een duurzame, vitale, aantrekkelijke, inclusieve en concurrerende stad en regio.

De vereniging acht daarbij essentieel:

  • Het op een zorgvuldige manier toevoegen van hoogbouw aan de bestaande bebouwing.
  • Het op een zorgvuldige manier toevoegen van aanzienlijk meer woningen in het centrumgebied.
  • Het streven naar het behoud en herstel van het landschap, de beken en bossen die kenmerkend zijn voor deze regio. Dat het ontwikkelperspectief is geworteld in de historisch-ruimtelijke geschiedenis van stad en landschap.
  • Prioriteit voor (kwaliteit van) de openbare ruimte.

De vereniging belicht deze grootstedelijke ontwikkeling in een brede context, toekomstgericht en met aandacht voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld circulariteit, demografische veranderingen, mobiliteit, klimaatverandering en energietransitie.

Beleidsplan

Het beleidsplan voor de periode 2020-2023 is hier terug te vinden.

Beloningsbeleid

Het bestuur van EHVXL is onbezoldigd.