Bestuur

EHVXL bestaat ondertussen uit meer dan 250 leden. Iedereen is op persoonlijke titel lid van onze vereniging.

De dagelijkse leiding van EHVXL ligt in handen van het EHVXL bestuur. Sinds januari 2023 bestaat dit bestuur uit de volgende 5 leden.

Eugène Franken, voorzitter

Architect, woont in het centrum van Eindhoven en werkt in de disciplines architectuur, stedenbouw en landschap aan actuele maatschappelijk relevante ruimtelijke opgaven.

Sebastiaan Bakker, vicevoorzitter & penningmeester

Eigenaar/directeur van een bedrijf in duurzame, groene daken. Geboren in Strijp en woonachtig in Veldhoven. Interesse in binnenstedelijke verdichting en de daarbij horende (groene) opgaven en multifunctioneel ruimtegebruik.

Jeffrey Snelders, secretaris & externe communicatie

Masterstudent Luchtvaarttechniek aan de TU Delft. Opgegroeid in Leende en Eindhoven.  Interesse in de grootstedelijke ontwikkelingen in Eindhoven en omgeving.

Pam Portheine, bestuurslid

Opgegroeid in Riethoven, voor studie (Sociale Geografie en Planologie) verhuisd naar Amsterdam en sinds een tijdje woonachtig in Eindhoven. Werkzaam als participatie-adviseur en projectcoördinator, met een interesse in de sociaal-maatschappelijke opgaven die horen bij verstedelijking.

Joppe van Veghel, secretaris & interne zaken

Adviseur stedelijke ontwikkeling en geografische data bij Brink. Onder andere bezig met de woningbouwopgave in de regio en het opzetten van Eindhovens eerste wooncoöperatie, Klein Zwitserland. Passie voor leefbare en inclusieve steden, gedreven om daar een positieve bijdrage aan te leveren.