Commissies

Verheugend veel leden hebben zich tijdens de zeer geslaagde en gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst / ALV in het Evoluon aangemeld voor onze commissies:

EHVXL Projecten (o.a stadhuisplein, knoop xl, kanaalzone, Steentjeskerk,  Strijp S T R Omgevingsvisie, de Nieuwe Eindhoven en inspraakverordening)
EHVXL (Social) Media
EHVXL Activiteiten (VrijMiBO elke 3e vrijdag van de maand, excursies, workshops)
EHVXL Magazine (Magazine, Frits en nieuwsbrief)
EHVXL Stadsmanifest
EHVXL ICT
EHVXL Acquisitie.

De aanmeldingen zijn inmiddels verwerkt. Mocht je ook belangstelling hebben. Ieder lid in de Ehvxl community kan vragen om deelname aan deze commisies door een bericht naar de groepsbeheerder te sturen.