Participatiebijeenkomst Omgevingsvisie

november 30, 2022

Op 17 oktober 2022 heeft EHVXL deelgenomen aan de participatiebijeenkomst Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie 2.0.

Klik hier voor het gespreksverslag.

De omgevingsvisie 2.0. is een integrale visie die de hoofdrichting van de ruimtelijke ontwikkeling van Eindhoven bepaalt. De omgevingsvisie laat de samenhang zien tussen veel aspecten, bijvoorbeeld tussen ruimte, milieu, gezondheid, natuur, verkeer en erfgoed.
De omgevingsvisie is bindend: ze geeft richting aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. Met de omgevingsvisie bepaal je wat voor stad je wil worden. En hoe je kunt samen werken om dit te bereiken.

U kunt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie 2.0 Eindhoven tot  en met 19 december 2022 inzien op het inwonersplein in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Eindhoven en op de website www.eindhoven.nl/omgevingsvisie

Tijdens de genoemde termijn kunt u een zienswijze over dit stuk naar voren brengen. Dit kan digitaal via de directe link www.eindhoven.nl/zienswijze.

Vervolg

De definitieve versie van de NRD omgevingsvisie 2.0 wordt vastgesteld door het college en gebruikt als ondersteuning tijdens de participatie in 2023 over de omgevingsvisie 2.0. Daarvoor zal EHVXL een uitnodiging ontvangen. Als je hier aan wil bijdragen stuur een mail aan info@ehvxl.nl

Terug naar nieuwsoverzicht