Projectontwikkelaar EDGE reageert op ordevoorstel gemeente

april 12, 2021

Vorige maand overviel de Eindhovense gemeenteraad vriend en vijand met het voorstel om het bestemmingsplan van District E voorlopig niet te behandelen, totdat er een integraal plan voor het hele Stationsplein-Zuid is gemaakt. Naar aanleiding hiervan kregen wij vele bezorgde en boze reacties, en brachten wij zelf een statement naar buiten waarin we onze zorgen uitten over deze ontwikkeling. Deze is terug te lezen op onze website. Hierin gaven we aan dat we het besluit van de gemeenteraad onbegrijpelijk vonden. Bovendien uitten wij onze zorgen over de mogelijke implicaties van dit besluit op de voortgang van andere projecten binnen het Stationsgebied. Vandaag heeft EDGE Technologies, de ontwikkelaar van het plan 'EDGE Eindhoven' (onderdeel van het gebied Lichthoven), als eerste ontwikkelaar gereageerd op dit ordevoorstel. In een open brief gericht aan de Eindhovense gemeenteraad uit de projectontwikkelaar flinke kritiek op de Raad en op dit besluit. In de brief schrijft EDGE:
“Om een hoogwaardige werk- en woonomgeving te kunnen realiseren zijn de initiatiefnemers samenwerkingen aangegaan met zowel nationale als internationale investeerders. In de afgelopen 10 jaar is met grote zorg en toewijding gewerkt door het gemeentebestuur aan het versterken van het imago en het investeringsklimaat in Eindhoven. … Echter, op een cruciaal moment na jaren van voorbereiding is er nu twijfel ontstaan of de gemeente wel een voorspelbare partner is.”
Verder schrijft zij:
“De complexiteit van de lopende vergunningstrajecten zal door deze beslissing flink worden verhoogd, met als gevolg dat er onnodige onzekerheid zal ontstaan voor de betrokkenen.”
Daarmee onderstreept EDGE Technologies de zorgen die EHVXL in haar eerdere statement uitte. Door dit besluit van de raad is grote maatschappelijke onrust ontstaan. De voortgang van de ontwikkelingen rond het Station is ernstig in het geding gekomen, met mogelijk afstel tot gevolg. EDGE onderstreept daarnaast de extreme woningnood in de stad en de klimaatopgave die de stad heeft, waaraan deze plannen een flinke bijdrage zouden kunnen geven. Maar belangrijker: de stad heeft door deze roekeloze actie (nu al) onherstelbare reputatieschade opgelopen:
“Deze aarzeling van de politiek zorgt voor een negatief en onzeker beeld ten aanzien van de Brainport Eindhoven en kan als gevolg hebben dat (technologie)bedrijven zich mogelijk buiten Eindhoven gaan vestigen.”
Deze brief is een fikse veeg uit de pan naar de Eindhovense gemeenteraad. Maar, zo zegt EDGE, de schade kan nog binnen de perken gehouden worden:
“Grote potentiële reputatieschade kan nog voorkomen worden als de gemeente op korte termijn duidelijkheid geeft of dat zij deze projecten blijft faciliteren. Stabiliteit en consistentie in het handelen van de ambtelijke organisatie en de politiek is cruciaal voor het behoud van de positie die de stad zorgvuldig heeft opgebouwd en voor haar doorontwikkeling naar de toekomst.”
EDGE roept de gemeenteraad op het voorstel te heroverwegen en de betrokken partijen duidelijkheid te bieden over de verdere voortgang van het traject. Als EHVXL steunen wij deze oproep van harte. Het kan niet zo zijn dat door deze actie van enkele gemeenteraadsfracties de gehele stabiliteit van de Brainport Regio in gevaar wordt gebracht. De rol van de gemeente is het uitzetten van duidelijke kaders voor ontwikkelpartijen, met op voorhand vastgestelde procedures en regels. Daarbij moet de gemeente niet halverwege het proces opeens de spelregels veranderen. Het economische belang van deze regio is te groot, en het toekomstbeeld van veel (voornamelijk jonge) Eindhovenaren te belangrijk, om hier lichtzinnig mee om te gaan.
Terug naar nieuwsoverzicht