Reactie EHVXL op ‘Masterplan Mobiliteit 2050’

februari 26, 2024

Mogelijk toekomstig beeld van een lightrail-trein voor de nieuwe torens van District E aan het Stationsplein in Eindhoven.

Gemeentelijke visie ‘Masterplan Mobiliteit 2050’

Eindhoven is booming. Niet alleen is onze stad de afgelopen jaren uitgegroeid tot dè economische groeimotor van Nederland, we trekken ook steeds meer talent uit binnen- en buitenland aan. Mede hierdoor groeit onze stad de komende 25 jaar naar meer dan 300.000 inwoners in 2050. Van kleine provinciestad naar echte metropool!

Om de uitdagingen van de regio op het gebied van mobiliteit tot 2050 goed het hoofd te kunnen bieden, heeft de gemeente Eindhoven het ‘Masterplan Mobiliteit 2050’ opgesteld. In dit masterplan heeft de gemeente 7 ‘dromen’ gedefinieerd, die volgens haar leidend zouden moeten zijn bij de realisatie van alle infrastructurele projecten in Eindhoven tot 2050. Deze dromen zijn Verbinding, Vrijheid voor iedereen, Ruimte maken, Veilig, Schoon, Gezond en Ontspannen.

Deze dromen vormen de basis van de ‘actie-agenda’ van de gemeente tot 2050. Er zijn drie actiepakketten gedefinieerd, verdeeld in tijdsvakken:

  1. Actiepakket I: 2024 – 2026
  2. Actiepakket II: 2027 – 2030
  3. Actiepakket III: 2030 en verder

 

Mobiliteit Commissie EHVXL

Voor EHVXL is goede mobiliteit voor alle inwoners een essentieel onderdeel van een succesvolle grootstedelijke stad en regio. Om die reden is binnen de vereniging enkele maanden geleden de ‘Mobiliteit Commissie EHVXL’ opgericht. Deze commissie, die bestaat uit 16 enthousiaste EHVXL’ers, heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om een eigen visie op mobiliteit in de Brainport regio Eindhoven te ontwikkelen. Deze visie vormt de basis voor onze reactie op het Masterplan Mobiliteit 2050 van de gemeente Eindhoven.

 

Enquete onder leden en volgers

Ter ondersteuning van onze reactie heeft de commissie Mobiliteit een onderzoek uitgevoerd onder zowel de leden van EHVXL als de volgers van onze social media. Ruim 440 mensen reageerden op deze vragen. De resultaten geven een duidelijk beeld van de wensen en dromen van de EHVXL achterban, en vormen een belangrijke peiler onder onze reactie op het Masterplan.

 

Advies EHVXL: investeer in toekomstgerichte, groene en inclusieve mobiliteit oplossingen, en neem de hele regio mee!

De Commissie Mobiliteit van EHVXL doet een aantal concrete voorstellen om het visiestuk ‘Masterplan Mobiliteit 2050’ te verbeteren, op basis van de uitgangspunten van onze vereniging en de feedback die wij hebben opgehaald binnen onze commissie en binnen de achterban van EHVXL.

Voor de korte termijn vindt de commissie het van belang dat de gemeente zich meer richt op de volgende drie punten:

  • Investeer meer in goede loop- en fietsverbindingen en zet daadwerkelijk de ‘fiets op één’.
  • Zorg voor een toegankelijk en laagdrempelig OV netwerk dat bereikbaar is voor iederéén in de regio Eindhoven. Ongeacht leeftijd, financiële situatie en visuele- of andere mobiliteitsbeperkingen.
  • Focus op het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Voor de langere termijn roepen we de gemeente op om een veel hoger ambitieniveau na te streven dan nu het geval is:

  • Onderzoek de mogelijkheid om te investeren in de aanleg van een lightrail-/tramnetwerk, en de nu aangelegde HOV-lijnen met bussen op te waarderen naar volwaardige lightrail-lijnen.
  • Zet meer in op het ontwikkelen van innovatieve mobiliteitssystemen door middel van o.a. digitalisering en nieuwe vormen van mobiliteit.
  • Ga het gesprek aan met omliggende gemeentes om ervoor te zorgen dat de hele regio wordt meegenomen bij de ontwikkeling en verbetering van de mobiliteitsoplossingen in de regio tot 2050, en zorg ervoor dat zowel de stad als de regio goed met elkaar verbonden blijven en niet vastloopt.

 

De volledige reactie van EHVXL is na te lezen in het onderstaande document. Dit document is ook als Raadsbrief naar de gemeente verzonden.

 

Terug naar nieuwsoverzicht