Reactie op ‘Inspraak Stadhuisplein niet op orde’

januari 11, 2021

Foto: Jasper Scheffers

Onderstaand reageren wij op het artikel van het Eindhovens Dagblad van 09-01-2021.

Wij constateren dat de gemeente met betrekking tot de inspraak voor het Stadhuisplein op een inspirerende manier de regie heeft hernomen. Wij herkennen ons niet in het beeld dat geschetst wordt waarbij de gemeente niet transparant acteert. De klankbordgroep is voor het eerst samengekomen na het vaststellen van de verdichtingsvisie binnenstad. Wij zijn van mening dat deelname aan een klankbordgroep niet vrijblijvend kan zijn en aan regels gebonden is.

De klankbordgroep is onderdeel van een veel breder samenspraakproces om te komen tot een integraal ruimtelijk kader voor het Stadhuisplein. Met dit proces hopen we tegelijkertijd nieuwe kaders voor betekenisvolle inspraak te genereren. Hier wordt de hele stad bij betrokken.

De sfeer van de gesprekken ervaren wij als open en positief. Verder is de houding en inbreng van alle betrokkenen erg constructief. We merken dat inbreng serieus genomen wordt en ook daadwerkelijk tot aanpassingen leidt. Dat maakt dat wij veel vertrouwen hebben in het vervolg waarin we op basis van argumenten nader tot elkaar komen.

Vereniging EHVXL
Trefpunt Groen Eindhoven

Terug naar nieuwsoverzicht