Secretaris treedt af

april 10, 2022

Foto van Rutger Rauws in de raadszaal

Secretaris Rutger Rauws legt per 10 april 2022 zijn functie neer en treedt af als bestuurslid. Tevens zal Rutger zijn lidmaatschap bij de vereniging opzeggen. De reden voor zijn keuze heeft alles te maken met zijn nieuwe functie als commissielid bij GroenLinks Eindhoven.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maand was Rutger verkiesbaar op plek 10 voor GroenLinks Eindhoven. Met 9 zetels zal Rutger als commissielid verder gaan. Hij zal onder andere wonen, wijken, en gebiedsontwikkelingen in zijn portefeuille hebben. Om belangenverstrengelingen, en de schijn daarvan, te voorkomen heeft Rutger besloten zijn formele banden met de vereniging te verbreken.

Rutger is een van de medeoprichters van de vereniging. Naast secretaris was hij ook actief in de social media commissie en in de werkgroepen voor Knoop XL, het Stadhuisplein, en De Nieuwe Eindhoven. Wie zijn functie binnen het bestuur overneemt is nog niet bekend.

Onderstaand een brief van Rutger aan de leden:

Brief van Rutger aan leden van EHVXL

Met oprecht pijn in mijn hart leg ik mijn bestuursfunctie neer en zeg ik mijn lidmaatschap bij EHVXL op. Uiteraard vind ik het jammer om mijn mijn functie als bestuurder neer te moeten leggen, maar wat me het meeste raakt is dat ik geen onderdeel meer zal kunnen uitmaken van de community die we met zijn allen gestart zijn.

Ik ben ongelooflijk trots wat de positieve energie van onze vereniging in de afgelopen twee jaar te weeg heeft gebracht. Vanuit alle kanten van de samenleving wordt onze beweging omarmd en toegejuicht. Dat is allemaal te danken aan de inzet van jullie, de leden. Eindhoven snakt naar een belangenvereniging die het progressieve geluid laat doorklinken met betrekking tot de stedelijke ontwikkeling van onze mooie stad.

Onze vereniging bevindt zich in een kritieke fase. Ik vind het lastig om op dit moment af te moeten zwaaien. Door de lage gemiddelde leeftijd van onze leden is het lastig om leden actief te houden. Leden studeren en/of werken waardoor er weinig tijd over blijft voor het actieve verenigingsleven. Mocht je meer willen betekenen dan dat je nu binnen de vereniging doet, neem dan alsjeblieft contact op met iemand van het bestuur of mail naar info@ehvxl.nl

Er liggen ontzettend veel kansen in het verschiet voor EHVXL. Ik hoop dat de vereniging zich nog verder ontplooit. Met veel activiteiten en een standaard plekje tussen de verschillende andere belangenorganisaties. Ik ga in ieder geval mijn best doen om vanuit mijn rol bij GroenLinks onze stad nog bruisender, socialer, en groener te maken.

Hopelijk tot snel; we houden contact!
Terug naar nieuwsoverzicht