Conform onze op een inclusieve toekomst gerichte statuten is het voorzitterschap een duobaan en wisselen voorzitter en vicevoorzitter om de 18 maanden van functie. Op 17 mei 2022 gebeurde dit voor het eerst en is Eugène Franken voorzitter geworden en Sebastiaan Bakker vicevoorzitter / penningmeester. Zij zien er naar uit hun uitstekende samenwerking te continueren.

Bestuurslid Robert de Greef en secretaris Rutgers Rauws hebben aangegeven hun werkzaamheden niet langer met bestuurswerk te kunnen combineren en zijn afgetreden. Voor Rutger speelt hierbij verder dat hij vanwege zijn recente installatie als commissielid voor de GroenLinks-fractie in de Eindhovense gemeenteraad iedere schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen. Om die reden heeft hij daarom ook moeten besluiten om zijn lidmaatschap van EHVXL volledig te beëindigen. Robert zal zich als ‘gewoon’ lid actief voor de vereniging blijven inzetten.

Wij danken Robert en Rutger voor hun waardevolle inzet bij de start-up van de vereniging. Zonder hun waardevolle bijdrage zou EHVXL nooit tot het huidige niveau hebben kunnen groeien.

Bestuurslid Jeffrey Snelders is bereid gevonden de functie van secretaris op zich te nemen. Conform het reglement heeft het bestuur uit haar midden Jeffrey als secretaris aangewezen.

Het bestuur heeft daarnaast besloten een compact dagelijks bestuur te formeren dat frequent bijeen kan komen en slagvaardig kan optreden, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester/vicevoorzitter.