Vooruitblik en Jaarverslag

januari 22, 2023

Tijdens de zeer geslaagde en gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst / ALV in het Evoluon  presenteerde EHVXL haar jaarverslag en vooruitblik op 2023.

Als vereniging zijn we heel blij telkens weer op een iconische locatie te gast te mogen zijn, dank daarvoor aan NextNature!

EHVXL is een open laagdrempelige vereniging. Met een kennis- en communicatieplatform voor stedelijke ontwikkeling dat drijft op de vrijwillige inzet van zelfbewuste leden die ver voorbij de architectuur en stedenbouw van hun stad redeneren. Die trots zijn op hun stad en het positieve geluid vertegenwoordigen.

Ons doel is om van Eindhoven een  aantrekkelijke, duurzame en inclusieve stad te maken door integraal bij te dragen aan de visie- en planvorming voor de stad. En daarbij het belang van woningzoekenden die door de huidige woningmarkt moeilijk aan een woning kunnen komen te vertegenwoordigen. En met de activiteiten die daarmee gepaard gaan ook een hoop plezier te hebben bijvoorbeeld met bijzondere excursies, workshops en de discussies op de VRIjMiBo.

Het jaarverslag kan je hier inzien.

Hieronder enkele beelden bij het jaarverslag.

Terug naar nieuwsoverzicht